top of page

METODY

RADIOFREKVENČNÍ

ABLACE

ClariVein©

LEPENÍ

HISTOACRYLEM

SKLEROTIZACE

POD KONTROLOU

ULTRAZVUKU

SKLEROTIZACE

A LEPENÍ

PERFORÁTORŮ 

POD KONTROLOU

ULTRAZVUKU

Výkony provádíme:

 • Ambulantně – ošetření trvá 1, maximálně 1 a 1/2 hodiny

 • V místním znecitlivění s lehce zklidňujícími prostředky

 • Klient odchází bezprostředně po výkonu domů

 • Podmínkou ošetření je předchozí konzultace, základní předoperační vyšetření, doprovod s odvozem

Metody ambulantního ošetření
 • Radiofrekvenční ablace

 • ClariVein

 • Lepení histoacrylem

 • Sklerotizace pod kontrolou ultrazvuku

 • Sklerotizace perforátorů pod kontrolou ultrazvuku

 • Ošetření drobných metliček

 • Sklerotizace pěnou

 

Hlavní přednosti ambulantního ošetření
a proč si vybrat zrovna nás?
 • ambulantní operace během 1 hodiny

 • šetrné,moderní miniinvazivní postupy

 • bez celkové anestézie

 • rekonvalescence během několika dnů

 • dlouholeté zkušenosti v oblasti žilní i tepenné chirurgie na klinickém pracovišti

 • odborná školení na prestižních klinikách v USA

 • publikační a vědecká práce v oboru

Základní informace o operačním řešení

Ošetření křečových žil se obvykle skládá ze dvou fází: z ošetření hlavního povrchového kmene a samotného odstranění viditelných křečových žil. Odstranění křečových žil (flebektomií) je u všech výkonů prakticky stejné. Z drobných vpichů se křečová žila, zachytí háčkem a po částech odstraní. Základní rozdíl jednotlivých metod spočívá ve způsobu destrukce porušeného hlavního povrchového kmene (velká a malá saféna). Charakteristika metod je uvedena níže.

Radiofrekvenční ablace – RFITT

Tepelné ošetření žilního kmene. Sonda o průměru cca 1 mm se zavede punkčně nebo z drobného řezu pod kontrolou ultrazvuku do žíly. Žilní stěna je destruována teplem, které se generuje na konci sondy vysokofrekvenčním proudem. Přístroj pracuje na podobném principu jako mikrovlnná trouba. Za postupného posunování se ošetřovaná žíla zataví.

Výhody metody RFITT:

 • vlastní ošetření trvá jen několik minut

 • snadná regulace množství aplikované energie

 • rovnoměrné rozložení energie, přesnější a bezpečnější než endovaskulární laser

 • rychlá rekonvalescence, chůze možná hned po zákroku

 • návrat k běžné činnosti během několika dnů

Omezení

 • Pozánětlivě změněný a těžce vinutý žilní kmen

 • Poznámka

 • Výborné dlouhodobé výsledky publikované na velkých souborech

Mechanicko-chemická ablace (MOCA). Do ošetřovaného žilního kmene se zavede punkčně nebo z mini řezu tenký katetr pod kontrolou ultrazvuku. Na jeho konci se nachází zahnutí ve tvaru hokejky. Rotací katetru dochází k mechanické destrukci žilní stěny miniaturní ocelovou kuličkou, rotující rychlostí 3500 otáček za minutu. Současně se do ošetřovaného místa vstřikuje katetrem malé množství sklerotizační látky, která destrukci cévní stěny dokončí chemicky.

Výhody metody ClariVein:

 • Bezbolestnost

 • Lokální znecitlivění pouze v místě vpichu pro zavedení katétru

 • Nulové poškození okolních struktur

 • Spolehlivost

 • Ošetření žilního kmene během cca 5 minut

Omezení

Pozánětlivě změněný a těžce vinutý žilní kmen

Poznámka

Výborné dlouhodobé výsledky publikované na velkých souborech

ClariVein©

Punkčně nebo z drobného řezu se zavede pod kontrolou ultrazvuku tenký aplikační katetr do žilního kmene. Histoacryl je aplikován po kapkách za současné komprese ultrazvukovou sondou do ošetřované žíly.

Výhody lepení histoacrylem

 • zcela bezbolestný výkon

 • rychlost ošetření do několika minut

 • odpadá nošení kompresních punčoch

Omezení a nevýhody

 • omezení prakticky žádné

 • aplikace tělu cizí látky

 • možnost  reakce na lepidlo

 • jedna z nejmladších metod a proto nejsou známé dlouhodobé výsledky

Lepení histoacrylem

Injekční jehlou se vpraví sklerotizační pěna do ošetřovaného kmene za přímé kontroly ultrazvukem. Po té se navlékne kompresní punčocha.

Výhoda

 • rychlá, jednoduchá, minimálně zatěžující technika

Nevýhoda

 • srovnatelně horší dlouhodobé výsledky proti ostatním endovaskulárním technikám

Poznámka

Tato metoda se úspěšně používá u některých recidiv křečových žil a atypických nálezů.

Sklerotizace pod kontrolou ultrazvuku

Sklerotizace a lepení perforátorů pod kontrolou ultrazvuku

Aplikace sklerotizační pěny nebo histoacrylu do místa vyústění nedomykavého perforátoru. Výkon se obvykle neprovádí kvůli kosmetickým varixům, ale u pacientů s otevřeným bércovým vředem nebo tam, kde bércový vřed hrozí a příčinou je nedomykavý perforátor v místě kožních změn.

Radiofrekvenční ablace
Clarivein
Lepení histoacrylem
Sklerotizace pod kontrolou ultrazvuku
Sklerotizace a lepení perforátorů
bottom of page