top of page

O KŘEČOVÝCH ŽILÁCH

Křečové žíly a často kladené otázky

Proč vznikají křečové žíly?

Dispozice k vzniku křečových žil je nám dána převážně od předků. Přímá genetická souvislost byla prokázána až u 80 % populace. Ohlédneme –li se hodně zpátky, tak jsou křečové žíly i jakousi daní za to, že chodíme vzpřímeně, po dvou.

Z dolních končetin odtéká krev směrem k srdci proti zemské přitažlivosti. Žíly jsou proto vybaveny množstvím chlopní, které brání zpětnému toku. Hluboký žilní systém je uložený mezi svaly. Jak se svaly smršťují a uvolňují přečerpávají krev výš k srdci. Povrchní žilní systém, tedy ty žíly, které vidíme pod kůží, mají také chlopně a s hlubokými žilami jsou spojeny řadou spojek.

Porucha žilních chlopní

Problém nastává, když chlopně nefungují. Bez žilních chlopní se člověk může narodit, mohou se během života zničit buď tím, že žilní stěna je málo pevná, po čase se zvětší její průměr a chlopeň se stane nedomykavou nebo proběhne zánět žil a výsledkem je opět poškozená žilní chlopeň, a tentokrát i žilní stěna. Postiženy mohou být systémy izolovaně nebo i současně. Následkem je přetlak v žilním systému DK a vzniká obraz žilní nedostatečnosti. Jejím projevem je jednak pocit těžkých, unavených nohou, vzácně nočních křečí ( odtud název křečové žíly), ale i pocit pálení až bolesti v průběhu viditelně rozšířených žil. Bolet mohou i drobné tzv. pavoučkové žilky.

Faktory zhoršující křečové žíly

Na zhoršování nálezu se podílí mnoho faktorů. Hlavním, jak již bylo zmíněno, je vrozená dispozice. Zhoršování mají na svědomí zejména ženské hormony a v těhotenství i další látky, které působují relaxaci až ochabnutí tkání. Proto také trpí křečovými žilami více ženy a k zhoršení nálezu dochází právě během těhotenství. Ve středním věku má potíže až 50 % žen a v pokročilém věku trpí některou z forem varixů až 80 % populace. Z množství dalších faktorů jmenujme alespoň jednostrannou zátěž, steretypní námahu, stání na jednom místě ( např. práce za pultem), či pouhé dlouhé sezení se svěšenýma nohama. Nadváha má na vznik řečových žil jen okrajový vliv. Mnohem podstatnější je nedostatek zdravého pohybu.

Je možné křečovým žilám předcházet a jak?

Prevence vzniku křečových žil je prakticky nemožná. Je to dáno právě genetickou dispozicí a hormonálními vlivy. Lépe se dají ovlivnit pocity únavy a těžkých nohou. Částečně je možné zmírnit obtíže léky – venotoniky a preparáty působícími na reologické vlastnosti krve( zlepšení průniku krve tkáněmi). Velmi účinným prostředkem proti pocitu těžkých nohou je relaxační běh, jízda na kole nebo i specielní gymnastika dolních končetin. Podstatou je zapojení svalové žilní pumpy, která při rytmickém pohybu dolních končetin přečerpává krev a lymfu do vyšších etáží. Pro osoby, které mají prokázanou žilní nedostatečnost přináší úlevu nošení kompresivních punčoch. Není možné opomenout také relaxační a kondiční cvičení, dodržování životosprávy a správné výživy. Jestliže se křečové žíly jednou objeví, nepomůže než je odstranit nebo se s nimi smířit. Léky a masti mohou přinést jen dočasnou úlevu.

V čem spočívá radikální léčba křečových žil?

Křečové žíly lze v současnosti odstranit několika způsoby:
1. sklerotisací
2. kožním laserem
3. operací

a. mikroflebektomie
b. koagulační metody: radiofrekvenční sonda (RFITT), endovaskulární laser (EVLT), ClariVein©

Sklerotizace

Sklerotizací se odstraňují menší kmenové varixy a drobnější pavoučkové varixy. Princip sklerotizace spočívá v napuštění varixu detergentní látkou, která zničí cévní výstelku (endotel) žíly a vyvolá umělý zánět a trombózu v žíle. V našem zařízení sklerotizujeme Aethoxysclerovou pěnou. U tohoto způsobu se aplikuje zlomek množství roztoku. Účinnost pěny je několikanásobně větší. Ošetřená žíla se po několika týdnech vstřebá. Sklerotisace je ambulantní metoda, pacienta omezí minimálně v jeho normálním životě.

Kožní laser

Kožní laser využívá schopnosti absorpce určité části světelného spektra v červeném krevním barvivu. Přiložením laserové sondy ke kůži se světelná energie pohlcuje právě v místě rozšířených červených cévek, přeměňuje se na teplo a tím cévku spálí. Kožním laserem je možné proto odstranit jen drobné červené cévky.

Endovaskulární operace

Operační řešení spočívá v chirurgickém odstranění varixů. Provádíme je dnes ambulantně nebo jako jednodenní chirurgickou operaci. Klasické odstranění hlavního povrchního žilního kmene ( vena saphena magna a parva) zavedením ocelového drátu a jejího vytržení z podkoží vystřídalo méně rasantní odstranění zatavením žilního kmene teplem radiofrekvenční sondy (RFITT). Ostatní křečové žíly odstraňujeme z drobných asi 3-5 mm řezů specielními nástroji po úsecích 6-10 cm. Ranky není nutné většinou šít, ale jen zalepit. Tvorba podlitin a porušení podkoží je minimální. Tato metoda vykazuje podle našich zkušeností v současnosti nejlepší kosmetický efekt. Odstranění prominujících varixů z drobných vpichů se nazývá mikroflebktomie.

Nebudou mi odstraněné žíly chybět?

V žádném případě. Naopak po odstranění poškozených křečových žil se funkce ostatních žil zlepší a zamezí se dalšímu poškozování hlubokých žil.

VIDEO

"U LÉKAŘE"

bottom of page