top of page

Ambulantní operace křečových žil


Publikace oceněná Linhartovou cenou v roce 2014

Kniha pojednává o současných možnostech léčby křečových žil. V publikaci jsou rozebrány současné diagnostické a léčebné možnosti křečových žil s důrazem na problematiku a techniku endovenozní ablace.

Tento způsob ošetření, společně s přesnou diagnostikou cévním ultrazvukem a mikrotechnikou flebektomie umožnili zařadit operaci křečových žil do ambulantních výkonů, bez potřeby celkové anestézie. Miniinvazivní způsob operace umožnil podstatně zkrátit dobu rekonvalescence a významně zlepšit kosmetický výsledek výkonu. V publikaci je podrobně popsána radiofrekvenční a laserová technika včetně úskalí doprovázejících tuto léčebnou metodu, dostupných výsledků, komplikací a současných doporučených postupů. Zmíněna je také mechanochemická endovenozní ablace prezentovaná zařízením Clarivein© a základy skleroterapie.

Kniha je určena pro cévní a obecné chirurgy, angiology a další odborníky, kteří musí řešit problematiku chronické žilní nedostatečnosti. Poslední samostatná publikace podobného zaměření vyšla před 9 lety.bottom of page